A Kind Reminder for Fake News Reporter in Toronto

Ideology, Politics and Laws 03/05/2019

Kính thưa đồng bào, Gửi cô báo chí tự phát, Về những rắc rối mà cô báo chí tự phát bỏ nhiều thời gian tâm huyết dựng lên, gian khổ và gian dối, mình xin trịnh trọng mời cô đến một buổi tranh luận cởi mở và công chính vào cuối tháng Năm này. Cô […]

Xem thêm